Začenja se nova zgodba!

Za dijake Gimnazije Želimlje, ki med tednom prebivajo v Domu Janeza Boska, sem pripravila sklop petih delavnic, kjer bodo dijaki celostno spoznali in izkusili metodo TRE. 

Prijavljenih je 29 dijakov (!!!), kar kaže na to, da so dijaki pripravljeni "delati na sebi"!

TRE je moja strast, iz katere izhaja želja dati dijakom nekaj, kar lahko spremeni njihove odzive na stres, okrepi zavedanje delovanja njihovih teles ter jih prizemlji do te mere, da se lažje spoprijemajo z vsakodnevnimi življenjskimi situacijami (testi, spraševanja, vključitev v družbo sovrstnikov, sprejemanje telesa, iskanje identitete ...).