Literatura:

 Če bi želeli o metodi TRE izvedeti kaj več, priporočam:

👍 David Berceli (2005). Vaje za sproščanje stresa in trave: Revolucionarna nova metoda za okrevanje po stresu in travmi.

👍 David Berceli (2008). The Revolutionary Trauma Release Process: Transcend Your Toughest Times

 👍 David Berceli (2015). Shake It Off Naturally: Reduce Stress, Anxiety, and Tension With (TRE)

 Metoda je celostno opisana na spletnih straneh:

👍 http://www.treslovenija.si

👍 https://traumaprevention.com