Špela Potočnik, foto: Bernardka Rupnik (BEla KAva)

Ime in priimek: Špela Potočnik 

Stan: žena in mati treh otrok

Izobrazba: univ. dipl. socialna pedagoginja,

praktik metode TRE® 

(vodenje posameznikov in skupin)

Zaposlitev: svetovalna delavka 

Kraj bivanja: Ljubljana-Vič